مصطفی اژدری
بعضی از مسئولین از جنس روز حادثه نیستند/ لزوم تبیین رسانه تراز انقلاب ۱۴ مرداد ۱۳۹۸

بعضی از مسئولین از جنس روز حادثه نیستند/ لزوم تبیین رسانه تراز انقلاب

به همت سازمان بسیج رسانه فارس، در نشست صمیمی با فرماندهی سپاه فجر فارس، مراسم بزرگداشت مقام خبرنگار برگزار و از فعالان بسیجی این عرصه تقدیر شد.