مسکو: اقدام نظامی علیه ایران به فروپاشی منطقه منجر می‌شود
مسکو: اقدام نظامی علیه ایران به فروپاشی منطقه منجر می‌شود ۲۶ تیر ۱۳۹۸

مسکو: اقدام نظامی علیه ایران به فروپاشی منطقه منجر می‌شود

سخنگوی وزارت خارجه روسیه سه‌شنبه هشدار داد هر گونه اقدام نظامی علیه ایران به فروپاشی منطقه منجر خواهد شد.