مسئول سیاسی سپاه ناحیه همدان
راه مقابله با همه مشکلات و دشمنی‌ها مقاومت است ۲۱ خرداد ۱۳۹۸

راه مقابله با همه مشکلات و دشمنی‌ها مقاومت است

مسئول سیاسی سپاه ناحیه همدان با بیان اینکه راه مقابله با همه مشکلات و دشمنی‌ها مقاومت است، گفت: کوتاه آمدن در مقابل زیاده‌خواهی‌های دشمنان آنان را امیدوار می‌کند و فشار و دشمنی آنان را سرسختانه‌تر می‌کند.