مسئول بسیج کارمندی
برگزاری میز خدمت هر هفته بعد از نماز جمعه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸

برگزاری میز خدمت هر هفته بعد از نماز جمعه

مسئول بسیج کارمندی استان کرمان گفت : میز خدمت هر هفته بعد از نماز جمعه آماده پاسخگویی به سوالات مردم است.