مراسم دومین سالگرد سردار شهید شعبان نصیری برگزار شد
مراسم دومین سالگرد سردار شهید شعبان نصیری برگزار شد ۲۹ خرداد ۱۳۹۸

مراسم دومین سالگرد سردار شهید شعبان نصیری برگزار شد

مراسم دومین سالگرد شهادت سردار شهید مدافع حرم شعبان نصیری برگزار شد.