مدیر امنیتی سابق فیس بوک خواستار برکناری زاکربرگ شد
مدیر امنیتی سابق فیس بوک خواستار برکناری زاکربرگ شد ۰۱ خرداد ۱۳۹۸

مدیر امنیتی سابق فیس بوک خواستار برکناری زاکربرگ شد

الکس استاموس، مدیر امنیتی سابق فیس بوک خواستار برکناری مارک زاکربرگ موسس و مدیرعامل فعلی این شرکت شد.