مدیرعامل باشگاه ملوان
مدیرعامل باشگاه ملوان رفت؛ شاید مالک هم برود! ۲۱ اسفند ۱۳۹۷

مدیرعامل باشگاه ملوان رفت؛ شاید مالک هم برود!

مدیرعامل باشگاه ملوان انزلی از سمت خود کناره گیری کرد و احتمال کنار رفتن مالک این باشگاه هم وجود دارد.