مدیرروستا چند بازیکن نباید به تیم ملی دعوت می‌شدند تا به خودشان بیایند استیلی بهترین گزینه برای تیم امید بود
مدیرروستا چند بازیکن نباید به تیم ملی دعوت می‌شدند تا به خودشان بیایند استیلی بهترین گزینه برای تیم امید بود ۱۵ مهر ۱۳۹۸

مدیرروستا چند بازیکن نباید به تیم ملی دعوت می‌شدند تا به خودشان بیایند استیلی بهترین گزینه برای تیم امید بود

مهاجم پیشین تیم ملی فوتبال ایران با بیان اینکه چند بازیکن نباید به تیم ملی دعوت می‌شدند تا به خودشان بیایند گفت: در فهرست جدید نام نفرات جدیدی به چشم می‌خورد که جای امیدواری دارد.