محوریت اردوهای جهادی خدمت‌رسانی و محرومیت‌زدایی است
محوریت اردوهای جهادی خدمت‌رسانی و محرومیت‌زدایی است ۲۷ تیر ۱۳۹۸

محوریت اردوهای جهادی خدمت‌رسانی و محرومیت‌زدایی است

فرمانده سپاه ناحیه رزن با بیان اینکه محوریت اردوهای جهادی خدمت‌رسانی و محرومیت‌زدایی است، گفت: اولویت فعالیت گروه‌های جهادی بسیج دانش‌آموزی مدارس مناطق محروم و بیشتر آسیب دیده است.

محوریت اردوهای جهادی خدمت‌رسانی و محرومیت‌زدایی است ۲۶ تیر ۱۳۹۸

محوریت اردوهای جهادی خدمت‌رسانی و محرومیت‌زدایی است

فرمانده سپاه ناحیه رزن با بیان اینکه محوریت اردوهای جهادی خدمت‌رسانی و محرومیت‌زدایی است، گفت: اولویت فعالیت گروه‌های جهادی بسیج دانش‌آموزی مدارس مناطق محروم و بیشتر آسیب دیده است.