مجلس مستندات تصویب تبصره ماده ۴۸ را ارائه دهد
مجلس مستندات تصویب تبصره ماده ۴۸ را ارائه دهد ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
عیسی امینی رئیس کانون مرکز وکلای دادگستری :

مجلس مستندات تصویب تبصره ماده ۴۸ را ارائه دهد

رئیس کانون مرکز وکلای دادگستری گفت: کمترین انتظار ملت از مجلس، عکس العمل رسمی نسبت به تصویب تبصره ماده ۴۸ با ذکر وقایع و‌ مستندات آن است.