قیمت گوشت گوساله کیلویی بیش از 75 هزار تومان حباب است
قیمت گوشت گوساله کیلویی بیش از ۷۵ هزار تومان حباب است ۱۴ مرداد ۱۳۹۸

قیمت گوشت گوساله کیلویی بیش از ۷۵ هزار تومان حباب است

معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی گفت: گوشت گوساله در بازار اگر کیلویی بیش از 75 هزار تومان عرضه شود، حباب دارد.