قطع وابستگی
قطع وابستگی به نفت موجب کاهش فشارها بر ایران می‌شود ۲۰ خرداد ۱۳۹۸

قطع وابستگی به نفت موجب کاهش فشارها بر ایران می‌شود

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تقویت چرخه تولید و قطع وابستگی اقتصاد کشور به نفت را موجب برداشتن فشارهای آمریکا بر ایران دانست.

گامی بلند برای قطع وابستگی ساخت شناور به خارج ۱۴ بهمن ۱۳۹۷

گامی بلند برای قطع وابستگی ساخت شناور به خارج

وزیر دفاع گفت: با امضای تفاهمنامه واگذاری ساخت شناورهای عملیاتی مورد نیاز سازمان بنادر در وزارت دفاع، گام بلند قطع وابستگی تولید شناور به خارج از کشور برداشته شد.

قطع وابستگی کشور با تولید شناورهای پیشرفته توسط وزارت دفاع ۱۴ بهمن ۱۳۹۷

قطع وابستگی کشور با تولید شناورهای پیشرفته توسط وزارت دفاع

قرارداد ساخت ۴ فروند شناور مورد نیاز سازمان بنادر، بین وزارت دفاع و وزارت راه و شهرسازی به امضا رسید.با این اقدام گام نخست برای قطع وابستگی کشور به شناورهای پیشرفته برداشته شد.