قدرت آفرینی و تولید اقتدار در حوزه دریایی بسیار حائز اهمیت است
قدرت آفرینی و تولید اقتدار در حوزه دریایی بسیار حائز اهمیت است ۳۰ مهر ۱۳۹۸
وزیر دفاع در بازدید از صنایع دریایی وزارت دفاع:

قدرت آفرینی و تولید اقتدار در حوزه دریایی بسیار حائز اهمیت است

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: قدرت‌آفرینی و تولید اقتدار دریایی همسو با سایر مؤلفه‌های دفاعی در عرصه زمینی و هوایی و الکترونیک از اهمیت بسزایی برخوردار است.