فرمانده سپاه محمد رسول الله (ص)
۷۰۰ گروه جهادی تهران در زمینه محرومیت زدایی فعالیت می کنند ۲۹ مرداد ۱۳۹۸

۷۰۰ گروه جهادی تهران در زمینه محرومیت زدایی فعالیت می کنند

فرمانده سپاه محمد رسول الله (ص) استان تهران گفت: بالغ بر ۷۰۰ گروه جهادی در تهران با سفر به استان ها و شهرستان های محروم و آسیب دیده در زمینه محرومیت زدایی فعالیت می کنند.