فرزندان ایثارگران
احتمال اجرایی شدن کسر خدمت فرزندان ایثارگران تا پایان مرداد ماه ۱۷ مرداد ۱۳۹۷

احتمال اجرایی شدن کسر خدمت فرزندان ایثارگران تا پایان مرداد ماه

رئیس اداره سرمایه انسانی ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به نکاتی در خصوص اجرای کسر خدمت فرزندان ایثارگران اعلام کرد: پیش‌بینی می‌شود تا آخر مرداد ماه امسال این موضوع اجرایی شود.

بررسی کسری خدمت فرزندان ایثارگران در سال جاری در مجلس ۲۸ خرداد ۱۳۹۷

بررسی کسری خدمت فرزندان ایثارگران در سال جاری در مجلس

نایب رئیس فراکسیون ایثارگران مجلس از بررسی کسری خدمت فرزندان ایثارگران در این فراکسیون خبر داد.