فانی: در آموزش و پرورش به دنبال سبک‌های مدیریت آمریکایی و ژاپنی نروید
فانی: در آموزش و پرورش به دنبال سبک‌های مدیریت آمریکایی و ژاپنی نروید ۰۵ تیر ۱۳۹۸

فانی: در آموزش و پرورش به دنبال سبک‌های مدیریت آمریکایی و ژاپنی نروید

وزیر اسبق آموزش و پرورش خطاب به مدیران آموزش و پرورش گفت: به دنبال سبک‌های مدیریت آمریکایی و ژاپنی نروید؛ فرهنگ کشور ما خانواده‌محور است و سبک مدیریتی نیز باید بر همین مبنا باشد.