غروب انسانیت در طلوع وحشی‌گری بریتانیا
غروب انسانیت در طلوع وحشی‌گری بریتانیا ۲۲ خرداد ۱۳۹۸

غروب انسانیت در طلوع وحشی‌گری بریتانیا

انگلیس نامی است که در دنیا و فرهنگ این سرزمین همواره با عباراتی همچون فریب، استعمار، خیانت و خباثت بر علیه ملت ها همراه بوده و طی بیش از دویست سال گذشته شاهد مثال های فراوانی از این دست را در کارنامه حضورخود در ایران داشته است.