«عیار ۱۵»| آیا عراق «پل ترانزیتی» به سوریه خواهد شد؟
«عیار ۱۵» آیا عراق «پل ترانزیتی» به سوریه خواهد شد؟ ۲۹ مهر ۱۳۹۸

«عیار ۱۵» آیا عراق «پل ترانزیتی» به سوریه خواهد شد؟

رایزن بازرگانی ایران در بغداد از در دستور کار قرار داشتن ارتباط عراق و سوریه و همچنین موضوع ترانزیت در کشور عراق خبر داد. موضوعی که در صورت محقق شدنش می‌تواند هزینه‌های صادراتی کالا از ایران به سوریه را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.