علی وکیلی مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد ویژه
اخذ گواهی ثبت موسسه تحقیقات خاک و آب برای واردات کود الزامی شد + سند ۲۷ شهریور ۱۳۹۸

اخذ گواهی ثبت موسسه تحقیقات خاک و آب برای واردات کود الزامی شد + سند

دارا بودن گواهی ثبت از موسسه تحقیقات خاک و آب وزارت جهاد کشاورزی برای ثبت سفارش و ورود تمامی مواد کودی و کودها الزامی شد.