علی فدوی جانشین فرمانده‌کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
سردار فدوی: امروز انقلاب اسلامی از مرزهای ایران فراتر رفته است ۰۶ مهر ۱۳۹۸

سردار فدوی: امروز انقلاب اسلامی از مرزهای ایران فراتر رفته است

جانشین فرمانده‌کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: امروز‌ انقلاب اسلامی دیگر منحصر به ایران نیست و از مرزهای انقلاب اسلامی فراتر رفته است.