ظریف: رفاه مردم منطقه
ظریف: رفاه مردم منطقه هدف اصلی اکو است ۲۸ فروردین ۱۳۹۷

ظریف: رفاه مردم منطقه هدف اصلی اکو است

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بیست و سومین اجلاس وزیران خارجه کشورهای عضو اکو ، در تاجیکستان گفت : رفاه مردم منطقه هدف اصلی همه برنامه ها و فعالیت های اکو است و باید روی آن تمرکز کنیم.