طی کردن مسیر حزب‎الله باعث شکست دشمنان در منطقه شده است
طی کردن مسیر حزب‎الله باعث شکست دشمنان در منطقه شده است ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
مهدی چمران رئیس بنیاد فرهنگی شهید مصطفی چمران:

طی کردن مسیر حزب‎الله باعث شکست دشمنان در منطقه شده است

رئیس بنیاد فرهنگی شید مصطفی چمران گفت: راهی که تاکنون طی کردیم چون راه حزب‎الله بود، باعث شده مقاومت اسلامی در لبنان، سوریه، عراق، غزه و یمن به پیروزی دست یابد.

طی کردن مسیر حزب‎الله باعث شکست دشمنان در منطقه شده است ۲۹ خرداد ۱۳۹۸

طی کردن مسیر حزب‎الله باعث شکست دشمنان در منطقه شده است

رئیس بنیاد فرهنگی شید مصطفی چمران گفت: راهی که تاکنون طی کردیم چون راه حزب‎الله بود، باعث شده مقاومت اسلامی در لبنان، سوریه، عراق، غزه و یمن به پیروزی دست یابد.