صالحی امیری از حاشیه‌ها عبور کردیم و به متن رسیدیم استراتژی ۲۰ ساله ورزش را تدوین می‌کنیم
صالحی امیری از حاشیه‌ها عبور کردیم و به متن رسیدیم استراتژی ۲۰ ساله ورزش را تدوین می‌کنیم ۱۵ مهر ۱۳۹۸

صالحی امیری از حاشیه‌ها عبور کردیم و به متن رسیدیم استراتژی ۲۰ ساله ورزش را تدوین می‌کنیم

سیدرضا صالحی امیری، رئیس کمیته ملی المپیک مدعی شد این کمیته از حواشی عبور کرده و به متن رسیده است.