شیخ،زکزاکی
شیخ زکزاکی نیازمند اقدامات فوری درمانی و پزشکی است! ۳۰ تیر ۱۳۹۸

شیخ زکزاکی نیازمند اقدامات فوری درمانی و پزشکی است!

جمعی از اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در نامه‌ای خطاب به قوه قضائیه، وزارت امور خارجه، دفتر سازمان ملل و سفارت نیجریه در ایران تأکید کردند: شیخ زکزاکی نیازمند اقدامات فوری درمانی و پزشکی است.