شکستگی لوله
شکستگی لوله در ماهشهر سبب قطعی آب شد ۲۰ مرداد ۱۳۹۸

شکستگی لوله در ماهشهر سبب قطعی آب شد

از صبح امروز برخی از مردم مناطق مختلف شهر ماهشهر از قطعی آب شرب خبر دادند.