شهر «غریان» لیبی به تصرف کامل دولت وفاق ملی درآمد
شهر «غریان» لیبی به تصرف کامل دولت وفاق ملی درآمد ۰۶ تیر ۱۳۹۸

شهر «غریان» لیبی به تصرف کامل دولت وفاق ملی درآمد

دولت وفاق ملی لیبی اعلام کرد که نیروهای تحت امر آن موفق به آزادسازی شهر غریان در جنوب پایتخت لیبی شده‌اند.