شهرستان کوهرنگ استان چهارمحال و بختیاری
اعزام اولین گروه جهادی به مناطق محروم چهارمحال و بختیاری ۲۶ خرداد ۱۳۹۸

اعزام اولین گروه جهادی به مناطق محروم چهارمحال و بختیاری

اولین گروه جهادی سپاه حضرت قمربنی هاشم علیه السلام به مناطق محروم شهرستان کوهرنگ استان چهارمحال و بختیاری اعزام شد.