شنیده شدن صدای سه انفجار در یک شرکت نفت در بصره عراق
شنیده شدن صدای سه انفجار در یک شرکت نفت در بصره عراق ۲۹ خرداد ۱۳۹۸

شنیده شدن صدای سه انفجار در یک شرکت نفت در بصره عراق

پلیس عراق امروز از حمله راکتی به یک شرکت نفت خارجی در استان بصره در جنوب عراق خبر داد.