شرط عجیب بیل برای جدایی از رئال
شرط عجیب بیل برای جدایی از رئال ۰۱ خرداد ۱۳۹۸

شرط عجیب بیل برای جدایی از رئال

ستاره ولزی رئال مادرید برای جدایی از این تیم شرط عجیبی گذاشت.