شاهچراغ
غبارروبی حرم شاهچراغ (ع) توسط خبرنگاران ۱۵ مرداد ۱۳۹۸

غبارروبی حرم شاهچراغ (ع) توسط خبرنگاران

به‌مناسبت فرا رسیدن هفته بزرگداشت خبرنگار، مراسم غبارروبی و عطرافشانی مضجع شریف احمدبن موسی (ع) توسط خبرنگاران فارس برگزار شد.

غبارروبی حرم مطهر حضرت شاه‌چراغ(ع) با حضور اصحاب رسانه ۱۴ مرداد ۱۳۹۸

غبارروبی حرم مطهر حضرت شاه‌چراغ(ع) با حضور اصحاب رسانه

به مناسبت هفته خبرنگار برای نخستین بار مضجع شریف حضرت احمد بن موس شاه‌چراغ(ع) توسط اصحاب رسانه غبارروبی شد.