سیگنال‌های مثبت بازار سرمایه به سرمایه‌گذاران
سیگنال‌های مثبت بازار سرمایه به سرمایه‌گذاران ۰۷ خرداد ۱۳۹۸

سیگنال‌های مثبت بازار سرمایه به سرمایه‌گذاران

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: رشد شاخص بورس نشان از رونق دارد و سیگنال‌های مثبت به بازار سرمایه می دهد.