سيدعباس عراقچي
جنگ اقتصادی آمریکا با ایران، ریشه افزایش تنش‌ها در منطقه است ۲۲ خرداد ۱۳۹۸

جنگ اقتصادی آمریکا با ایران، ریشه افزایش تنش‌ها در منطقه است

معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد: امنیت در خلیج فارس یک مفهوم به هم پیوسته و تفکیک ناپذیر است.