سهم اینستاگرام از جرایم مجازی چقدر است؟
سهم اینستاگرام از جرایم مجازی چقدر است؟ ۱۰ شهریور ۱۳۹۸

سهم اینستاگرام از جرایم مجازی چقدر است؟

رئیس پلیس فتا ناجا گفت: با اقدامات مستمر و پیگیرانه پلیس فتا در فضای مجازی سطح آلودگی در این حوزه به ویژه در اینستاگرام به صورت قابل توجهی پایین آمده است.