سفر ۴ عضو کمیسیون اصل 90 به مناطق سیل زده استان فارس
سفر ۴ عضو کمیسیون اصل ۹۰ به مناطق سیل زده استان فارس ۲۶ فروردین ۱۳۹۸

سفر ۴ عضو کمیسیون اصل ۹۰ به مناطق سیل زده استان فارس

نایب رئیس کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس گفت: ۴ عضو این کمیسیون در سفر به مناطق سیل زده استان فارس، تغییر کاربری اراضی و تصرفات غیرقانونی اراضی ملی، تخریب باغات و نیز قاچاق چوب جنگل‌های این استان را بررسی خواهند کرد.