سرویس آیگپ برای ماه رمضان
سرویس آیگپ برای ماه رمضان ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

سرویس آیگپ برای ماه رمضان

پیام رسان بومی آیگپ به وسیله بات سرویس ویژه‌ای برای ماه مبارک رمضان طراحی کرده است.