سرهنگ مهجوری
مراحل احداث خانه های سیل زدگان ادامه دارد ۱۳ مرداد ۱۳۹۸

مراحل احداث خانه های سیل زدگان ادامه دارد

سرهنگ مهجوری گفت: به امید خدا تا قبل شروع فصل سرما این پروژه تکمیل خواهد شد تا هموطنان و مردم شهیدپرور شهرستان دغدغه ای بابت منزل خود نداشته باشد.

بهبود وضعیت بهداشت و درمان مناطق محروم در اولویت کار بسیج جامعه پزشکی است ۲۵ خرداد ۱۳۹۸

بهبود وضعیت بهداشت و درمان مناطق محروم در اولویت کار بسیج جامعه پزشکی است

سرهنگ مهجوری گفت:در طی برپایی ایستگاه خدمات درمانی سیار توسط بسیج جامعه پزشکی سپاه شازند در روستای خلج مالمیر و محمود آباد بی آب، 60نفر از روستاییان توسط پزشک عمومی ویزیت شده و در صورت نیاز به پزشک متخصص ارجاع داده شدند.