سرمایه،گذاری
جزئیات شیوه سرمایه‌گذاری در سوریه/ مجوزها ظرف یک هفته صادر می‌شوند ۱۳ مرداد ۱۳۹۸

جزئیات شیوه سرمایه‌گذاری در سوریه/ مجوزها ظرف یک هفته صادر می‌شوند

رئیس سازمان سرمایه‌گذاری سوریه، اظهار داشت: مهم‌ترین نکته در قانون سرمایه‌گذاری خارجی مساوات بین سرمایه‌گذار داخلی و خارجی است و بر این اساس سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند صد درصد پروژه را در اختیار خود داشته باشد.