سامانه فعالیت‌های جهادی
بزرگترین سامانه فعالیت‌های جهادی سراسر کشور رونمایی می‌شود ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

بزرگترین سامانه فعالیت‌های جهادی سراسر کشور رونمایی می‌شود

مرکز مطالعات حرکتهای جهادی سازمان بسیج سازندگی با همکاری سازمان بسیج دانشجویی اقدام به راه اندازی سامانه اطلس جهادی کرده که این سامانه امروز رونمایی خواهد شد.