سازمان‌ملل: یمن در بدترین فاجعه انسانی تاریخ به سر می‌برد
سازمان‌ملل: یمن در بدترین فاجعه انسانی تاریخ به سر می‌برد ۲۸ خرداد ۱۳۹۸

سازمان‌ملل: یمن در بدترین فاجعه انسانی تاریخ به سر می‌برد

معاون دبیر کل سازمان ملل در امور بشردوستانه هشدار داد که یمن در حال حاضر در بدترین فاجعه انسانی تاریخ به سر می‌برد.