ساری به یووه نیامده، لیست داد!
ساری به یووه نیامده، لیست داد! ۰۵ خرداد ۱۳۹۸

ساری به یووه نیامده، لیست داد!

سرمربی ایتالیایی چلسی نیامده به یوونتوس لیست بازیکنان مدنظرش را داد.