رونق تولید
کمک به رونق تولید و رفع عارضه های صنایع راکدبا استفاده از ظرفیت نخبگان انقلابی ۲۶ خرداد ۱۳۹۸

کمک به رونق تولید و رفع عارضه های صنایع راکدبا استفاده از ظرفیت نخبگان انقلابی

جلسه هیئت امنای کلینیک صنعت بسیج مهندسین صنعتی استان گلستان با حضور فرمانده سپاه نینوا گلستان با هدف کمک به رونق تولید و رفع عارضه های صنایع راکد و نیمه فعال با استفاده از ظرفیت بسیج و نخبگان انقلابی تشکیل شد.

«رونق تولید» درقاب کتابی برای کودکان ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

«رونق تولید» درقاب کتابی برای کودکان

یک نویسنده با اعتقاد به اینکه کودکان فراموش شدگان دستگاه های فرهنگی در توضیح شعارسال کشور به شمار می آیند به تالیف کتابی با عنوان و محوریت «رونق تولید» به عنوان نامگذاری سال جاری برای این قشر پرداخته که بزودی منتشر خواهد شد.