روبن:4 تا 5 سال دیگر بازی می‌کنم
روبن:۴ تا ۵ سال دیگر بازی می‌کنم ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

روبن:۴ تا ۵ سال دیگر بازی می‌کنم

ستاره قدیمی و پا به سن گذاشته بایرن مونیخ برنامه‌ای برای بازنشستگی ندارد.