روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
عملیات روانی رسانه ها برای تعیین رفتار مردم است نه آگاهی بخشی ۱۰ مرداد ۱۳۹۸

عملیات روانی رسانه ها برای تعیین رفتار مردم است نه آگاهی بخشی

مسئول روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: صاحبان رسانه های غربی بر علیه ملت های ضعیف عملیات روانی قبل از عملیات نظامی انجام می دهند و با تولید و انتشار خبر آگاهی بخشی نمی کنند بلکه نحوه رفتار ایجاد می کنند و چه بسا شما را به عرصه ای بکشند که پشیمان شوید.