رهگیری بمب افکن‌های راهبردی آمریکا از سوی جنگنده‌های «سوخو- 27» روسیه
رهگیری بمب افکن‌های راهبردی آمریکا از سوی جنگنده‌های «سوخو- ۲۷» روسیه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸

رهگیری بمب افکن‌های راهبردی آمریکا از سوی جنگنده‌های «سوخو- ۲۷» روسیه

وزارت دفاع روسیه از عملیات موفق رهگیری بمب افکن‌های راهبردی «بی- 52» آمریکا که درحال نزدیک شدن به مرزهای این کشور بودند، خبر داد.