رفع‌تصرف 5.5 کیلومتر از بستر رودخانه کن در تهران
رفع‌تصرف ۵٫۵ کیلومتر از بستر رودخانه کن در تهران ۰۴ خرداد ۱۳۹۸

رفع‌تصرف ۵٫۵ کیلومتر از بستر رودخانه کن در تهران

مدیر امور آب تهران بزرگ از رفع‌تصرف 5400 مترمربع از بستر رودخانه کن از توابع شهرستان تهران خبر داد.