رشت
کاراته کاهای نوجوان تیم ملی پتانسیل کسب مدال آسیایی را دارند ۲۳ اسفند ۱۳۹۷

کاراته کاهای نوجوان تیم ملی پتانسیل کسب مدال آسیایی را دارند

- سرمربی تیم ملی کاراته نوجوانان با اشاره به پایان سومین مرحله اردوی آماده سازی این تیم، گفت: کاراته کاهای نوجوان تیم ملی پتانسیل کسب مدال آسیایی مالزی را دارند.

برگزاری کارگاه تبادل تجربیات پروژه مدیریت اکولوژیک تالاب انزلی ۲۰ اسفند ۱۳۹۷

برگزاری کارگاه تبادل تجربیات پروژه مدیریت اکولوژیک تالاب انزلی

مدیر ملی طرح حفاظت از تالاب‌های ایران از برگزاری کارگاه تبادل تجربیات پروژه مدیریت اکولوژیک تالاب انزلی و طرح حفاظت از تالاب‌های ایران در شهر رشت خبر داد.