رسیدگی به ۱۰۰۰ پرونده قاچاق کالا با ارزش ۴۰۰۰ میلیارد تومان در تهران
رسیدگی به ۱۰۰۰ پرونده قاچاق کالا با ارزش ۴۰۰۰ میلیارد تومان در تهران ۲۸ مهر ۱۳۹۸

رسیدگی به ۱۰۰۰ پرونده قاچاق کالا با ارزش ۴۰۰۰ میلیارد تومان در تهران

یک مقام مسئول در حوزه حقوقی،‌ از رسیدگی به بیش از ۱۰۰۰پرونده قاچاق کالا به ارزش تقریبی ۴۳۰۰ میلیارد تومان در گمرک تهران خبر داد.