رسانه‌های داخلی و خارجی
نشست خبری ظریف با رسانه‌های داخلی و خارجی ۱۴ مرداد ۱۳۹۸

نشست خبری ظریف با رسانه‌های داخلی و خارجی

وزیر خارجه ایران در نشستی خبری پاسخگوی سوالات رسانه‌های داخلی و خارجی شد.