راه‌اندازی سامانه نهاب در بانک سرمایه
راه‌اندازی سامانه نهاب در بانک سرمایه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

راه‌اندازی سامانه نهاب در بانک سرمایه

سامانه نهاب (سامانه یکپارچه حاوی اطلاعات هویتی مشتریان) در بانک سرمایه راه اندازی شد.

راه‌اندازی سامانه نهاب در بانک سرمایه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

راه‌اندازی سامانه نهاب در بانک سرمایه

سامانه نهاب (سامانه یکپارچه حاوی اطلاعات هویتی مشتریان) در بانک سرمایه راه اندازی شد.