رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا از ماکسیم بازدید کرد
رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا از ماکسیم بازدید کرد ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا از ماکسیم بازدید کرد

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا ضمن بازدید از مرکزتماس سامانه درخواست خودرو ماکسیم، بر لزوم همکاری دوجانبه ‏پلیس و سامانه‌های هوشمند درخواست خودرو جهت افزایش امنیت کاربران تأکید کرد.‏

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا از ماکسیم بازدید کرد ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا از ماکسیم بازدید کرد

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا ضمن بازدید از مرکزتماس سامانه درخواست خودرو ماکسیم، بر لزوم همکاری دوجانبه ‏پلیس و سامانه‌های هوشمند درخواست خودرو جهت افزایش امنیت کاربران تأکید کرد.‏